miércoles, 5 de octubre de 2011

Opinió: Cementiri nuclear d'Ascó (Eduard Garcia)

L'article d'avui és un article d'opinió que m'ha fet arribar l'Eduard Garcia sobre la necessitat o no de construir un cementiri nuclear a Ascó. Com ja sabeu aquest és un tema de actualitat en el sí de la societat Catalana i Espanyola. Només dir que gràcies a l'Eduard per l'article i que si algú més en vol enviar material ho pot fer a l'adreça de correu ambientaliqual@gmail.com.


CEMENTIRI NUCLEAR D’ASCÓ

Un cementiri nuclear és un lloc utilitzat per emmagatzemar residus radioactius produïts per reaccions nuclears, independentment de la seva naturalesa i el tipus d’emmagatzemament. Son considerats cementiris nuclears els de baixa activitat, els temporals, els geològics profunds i els submarines.

El cementiri nuclear que es pretén ubicar a Ascó (entre altres localitats candidates) és de tipus temporal. Aquest està dissenyat per albergar residus d’alta activitat. Al seu interior es gestionen els residus com a aïllament temporal o amb l’objectiu de reciclar-los.

Experts en la indústria d’aquest sector estan a favor i creuen necessària la construcció d’aquesta instal·lació. En canvi grups ecologistes opinen que és innecessària i perillosa. Anem a analitzar les dos postures.

A favor

Espanya genera 1/5 part de la seva electricitat prové de centrals nuclears. Aquest fet genera la producció de residu nuclear. Molt d’aquest es guarda i s’acumula en piscines especials en les diferents centrals nuclears. Moltes de les centrals nuclears espanyoles estan arribant al límit d’emmagatzematge d’aquests residus nuclears.

També quan es desmantella una central nuclear els residus nuclears s’han d’emmagatzemar en algun lloc. Quan es va desmantellar la central nuclear de Vandellòs II la majoria dels residus nuclears es van enviar a França generant grans quantitats de pèrdues econòmiques. Si en un futur es volen desmantellar les centrals nuclears espanyoles, és una instal·lació a tenir en compte, tan pel bon resultat econòmic com ecològic (millor emmagatzemar aquests residus perillosos prop del lloc d’origen que travessar territoris amb aquests per emmagatzemar-los a un lloc llunyà). 

Es diu també que el lloc que albergui aquesta central serà el més segur de l’estat. Al ser una instal·lació d’alta perillositat es prendran moltes mesures de seguretat per a reduir el risc el mínim possible.

Per últim esmentà la gran quantitat de injecció econòmica que pot donar una instal·lació d’aquesta, tan amb llocs de treball com amb subvencions.

En contra

Ninguna instal·lació és 100% segura, i encara que redueixis el risc el màxim possible, pot generar accidents. En aquest cas, un accident pot provocar greus conseqüències.

Realment no genera riquesa, sinó que el municipi que s’acolli a aquest cementiri estarà vivint dependent de l’activitat nuclear. Això impedirà el desenvolupament econòmic de altres sectors en aquest territori.

Prioritzar un cementiri es seguir donar prioritats a les centrals nuclears. El urani és un recurs importat a Espanya, i això genera dependència energètica al exterior.

Opinió

Analitzades les dues postures, opino que el cementiri és una instal·lació necessària però no prioritària. Crec que si es vol arribar a una societat sense dependència nuclear, s’hauria de construir aquesta instal·lació per evitar pèrdues econòmiques en el desmantellament i problemes ecològics de més envergadura (la central ja està construïda). Com més propera estigui una instal·lació de tractaments de residus al lloc d’origen de on es produeix més segur son aquests.

No hay comentarios:

Publicar un comentario