miércoles, 27 de julio de 2011

Les lleis òmnibus superen el debat a la totalitat amb el rebuig de les organitzacions ecologistes

Les organitzacions ecologistes de Catalunya qualifiquen de “greu sordesa democràtica” la decisió del Parlament i anunciem la impugnació per la vulneració de normatives europees i estatals.

Les organitzacions ecologistes lamentem que el Parlament hagi perdut l'oportunitat de rectificar i recuperar credibilitat democràtica retirant les polèmiques tres lleis òmnibus.

Apel·lem de nou a la necessitat de garantir la plena validesa jurídica de les lleis en tràmit i anunciem l'inici de comunicacions i denúncies per l'incompliment del marc jurídic internacional, europeu i estatal.

Les organitzacions ADENC-EdC, Associació de Naturalistes de Girona-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya (EeAC), Ecologistes de Catalunya (EdC), Grup de Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes d’Osona,IAEDEN-EdC, IPCENA-EdC, SEO/BirdLife i WWF ja vàrem denunciar (llegiu el comunicat de premsa del 8 de juny al final del artícle) el procediment d'elaboració i tramitació de l'avantprojecte de llei i la manca de justificació tècnica que demostrés els beneficis del suposat interès general que el seu títol indicava. Considerem que les modificacions presentades comporten la pèrdua de garanties i drets dels ciutadans amb un greu retrocés en qüestions ambientals, tot i sense tenir en compte les de caràcter social. La proposta de modificació de més d'una vintena de normatives ambientals va ser replicada en el període d'informació pública de l'avantprojecte de llei amb la presentació d'al·legacions sobre les vulneracions al dret de participació i informació ciutadana, així com als canvis en les lleis de residus, aigua, medi natural i prevenció i control ambiental, entre altres.

Les organitzacions alertem de la deriva antidemocràtica que significa la superació del debat a la totalitat d'avui i de l'agreujament de la crisi de  legitimitat d'un Parlament que s'ha mostrat impermeable a la contestació social sobre aquestes lleis.

Davant d'aquesta situació, les organitzacions anunciem que iniciarem comunicacions, actes impugnatoris o denúncies davant les administracions i instàncies competents per la vulneració directa de legislació internacional, europea i estatal d'alguns dels articles de les tres lleis. D'altra banda, esperem resposta a la petició que hem realitzat a tots els grups parlamentaris per tal que sol·licitin un dictamen previ al Consell de Garanties Estatutàries amb l'objectiu d'escatir la plena validesa jurídica d'uns projectes de llei que acumulen, sota títols genèrics, la derogació o modificació d'un nombre de lleis de caràcters sectorials ben diferenciats.

Els antecedents i la tramitació d'urgència no són un bon precedent que inspiri confiança en la independència, rigorositat i transparència del treball parlamentari que resta a la tramitació de les lleis. Malgrat tot, les organitzacions esperem responsabilitat política per un ampli i veritable debat social i parlamentari en el procés de presentació d'esmenes parcials fins a l'aprovació final de leslleis. El debat està en la societat, i es legitima en el Parlament. Evitar el debat és deslegitimar les mateixes decisions del Parlament.

Entitats: ADENC-EdC, Associació de Naturalistes de Girona-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya (EeAC), Ecologistes de Catalunya (EdC), Grup de Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes d’Osona, IAEDEN-EdC, IPCENA-EdC, SEO/BirdLife, WWF.
Catalunya, 21 de juliol de 2011Comunicat de premsa del 8 de juny

*Entitats convocants*: SEO/BirdLife, EdC (federació Ecologistes de Catalunya), IPCENA, ADENC, DEPANA, IAEDEN, GREENPEACE, Ecologistes en Acció de Catalunya, GdT, CEPA i Alternativa Verda-ONG.
Aquest matí, 8 de juny de 2011, les entitats ecologistes i conservacionistes convocants hem presentat davant els mitjans de comunicació la nostra posició enfront l'avantprojecte de llei de simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica, de 26 de maig de 2011, sotmesa a informació pública al DOGC 5891, de 1 de juny de 2011 (cliqueu aquí si voleu més informació sobre la llei)

D'aquest posicionament comú en destaquem:
1.- La nostra oposició a l'avantprojecte, per la qual cosa demanem abans que res la seva retirada immediata.
2.- La manca de transparència i de participació, i l'esperit antidemocràtic del procediment d'elaboració i tramitació d'aquest avantprojecte del qual cap de les entitats havia estat informada prèviament de la seva elaboració, ni consultada, tot i que afecta a 22 normatives ambientals i que les diverses entitats hem tingut múltiples contactes amb representants del nou Govern.
3.- La vulneració directa de legislació internacional, europea i estatal en diverses de les seves propostes de modificació. Diverses de les modificacions presentades vulneren normativa de rang superior, com les modificacions proposades, per citar alguns exemples, a: la Llei 9/95 de regulació d'accés motoritzat al medi natural; la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de cap de Creus; el text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril; a la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
4.- La pèrdua de sensibilitat ambiental de tot aquest avantprojecte, pèrdua de sensibilitat que ja va ser constatada amb la desaparició del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
5.- El retorn a models fracassats que posen en greu compromís de futur l'estat de benestar, ambiental, social i futur energètic.
6.- Les propostes de modificació, molt preocupants, davant aspectes de greus conseqüències com l'avaluació d'impacte ambiental, els residus, l'aigua, etc.
7.- Finalment assenyalar que l'avantprojecte no presenta cap justificació tècnica, econòmica o científica que motivi o demostri el benefici de l'aprovació de cap de les modificacions presentades.
Per tot això les entitats convocants hem presentat de forma conjunta el nostre rebuig a l'avantprojecte i anunciem que, a més de presentar al·legacions, estudiarem la denúncia davant la CE d'aquells aspectes que vulnerin la legislació europea.
SEO/BirdLife, EdC (federació Ecologistes de Catalunya), IPCENA, ADENC, DEPANA, IAEDEN, GREENPEACE, Ecologistes en Acció de Catalunya, GdT, CEPA i Alternativa Verda-ONG.
Barcelona, 8 de juny de 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario